Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

C:\Users\10410jolig\Desktop\Första spadtaget.jpg

Byggstart för nytt äldreboende i Halmstad

Under högtidliga former i slutet på april startades byggnationen av Norlandias nya äldreboende i Halmstad.

Boendet uppförs i bostadsområdet Fyllinge sydost om Halmstad centrum och omfattar tre våningsplan med totalt 54 lägenheter fördelat på sex avdelningar. Boendet får en modern planlösning som innebär korta avstånd och bra rumssamband. Projektet beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2020 och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Vid ceremonin deltog Bruno Petersson, affärschef Norlandia, Nils Styf, VD Hemsö och Ola Serneke, VD Serneke.