Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Corona_bild1.png

Hur vi arbetar för att aktivt förhindra smittspridning av Covid-19

Norlandia arbetar aktivt och systematiskt för att förebygga smitta och smittspridning på våra boenden. Vi fortsätter att erbjuda våra äldre ett gott liv - varje dag genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter och en säker och trygg omsorg.

Merparten av de äldre som bor på våra äldreboenden är vaccinerade med dos 4, undantaget de som tackat nej. De äldre som har flyttat in efter den första vaccinationskampanjen erbjuds vaccin så snart det är möjligt på verksamheten. Vi följer bestämmelserna från Sveriges regioner gällande vaccinering, fördelning och prioritering.

Efter vaccinationen - vi fortsätter arbetet med smittförebyggande åtgärder
I Norlandia betyder det att vi följer myndigheternas råd och riktlinjer.

• Vid symptom på sjukdom stannar våra medarbetare hemma

• Våra medarbetare fortsätter använda munskydd

• Flyttar du in hos oss eller ska vara hos oss på en korttidsplats provtas du för Covid-19. I väntan på ett negativt provsvar önskar vi att du håller dig avskild från övriga medboende

• Vi önskar också att du som besökare stannar hemma om du har symptom på sjukdom. Vi är behjälpliga med annan kommunikation som exempelvis Facetime

Vid symptom på Covid -19
När en person uppvisar symptom som liknar Covid -19 tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation som gör en individuell bedömning. Ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.

Läs mer
Information om Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se
Det finns också en samlingssida där flera myndigheters information samlas: www.krisinformation.se